Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Dzień tygodniaGodziny PracyLekarz
Poniedziałek8:00 – 20:00 Anna Koterba, Renata Ullmann, Teodozja Klekowska,
Wtorek8:00 – 19:00Anna Koterba,
Barbara Porszke-Sapota,  Alicja Kunicka
Środa8:00 – 15:00Teodozja Klekowska,
Renata Ullmann, Danuta Krywult-Diadyk
Czwartek8:00 – 15:00Anna Koterba, Renata Ullmann,
Teodozja Klekowska, Alicja Kunicka
Piątek8:00 – 17:00Anna Koterba, Barbara Porszke-Sapota,
Renata Ullmann, Danuta Krywult-Diadyk
Szanowni Pacjenci,
“CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o. o. w Rybniku informuje, że z dniem 28 lutego 2022r. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Śląskiej 1 zakończyła świadczenie usług z zakresu ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych i leczenia uzależnień dla dorosłych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Umowa zawarta w tym zakresie ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia została rozwiązana.
Od dnia 1 marca 2022r. całość świadczeń w zakresie psychiatrii dla mieszkańców Rybnika, w tym ambulatoryjne świadczenia psychiatryczne i leczenie uzależnień dla dorosłych realizować będzie Centrum Zdrowia Psychicznego utworzone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rybniku przy ul. Śląskiej 1, funkcjonująca w strukturze “CENTRUM MEDYCZNEGO” Sp. z o. o. w Rybniku, od dnia 1 marca 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. będzie jednym z podwykonawców Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych i w ramach zawartej ze szpitalem umowy udzielać będzie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień dla dorosłych.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat zakresu funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego udzielają służby Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku znajdującego się na ul. Gliwickiej 33.