Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Dzień tygodniaGodziny PracyLekarz
Poniedziałek7:00 – 19:00 Anna Koterba, Renata Ullmann
Wtorek7:00 – 19:00Anna Koterba, Barbara Porszke-Sapota,  
Alicja Kunicka
Środa7:00 – 15:00Renata Ullmann, Danuta Krywult-Diadyk
Czwartek7:00 – 15:00Anna Koterba, Alicja Kunicka
Piątek7:00 – 16:00Barbara Porszke-Sapota, Renata Ullmann,
Danuta Krywult-Diadyk
Szanowni Pacjenci,
“CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o. o. w Rybniku informuje, że z dniem 28 lutego 2022r. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Śląskiej 1 zakończyła świadczenie usług z zakresu ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych i leczenia uzależnień dla dorosłych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Umowa zawarta w tym zakresie ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia została rozwiązana.
Od dnia 1 marca 2022r. całość świadczeń w zakresie psychiatrii dla mieszkańców Rybnika, w tym ambulatoryjne świadczenia psychiatryczne i leczenie uzależnień dla dorosłych realizować będzie Centrum Zdrowia Psychicznego utworzone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat zakresu funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego udzielają służby Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku znajdującego się na ul. Gliwickiej 33.