Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

Od 01.01.2019r. poradnia bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Usługi komercyjne po uzgodnieniu terminu.