Kontakt

Mapa dojazdu

Dane kontaktowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o.o.
ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
44-200 Rybnik

NIP: 642-27-06-642
REGON: 276961719-00016
KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751
Kapitał zakładowy 56 500 zł

Telefon centrali: 32-4329444
fax: 32-4329411

e-mail: centrum_medyczne@poczta.onet.pl

Formularz kontaktowy

  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość oraz kontaktu w jej sprawie.

  Rejestracja telefoniczna jest możliwa w godzinach od 9.00 do 14.30

  lub w godzinach pracy poradni czynnych po południu.

  Administracja
  administracja 32-43-29-420
  fax 32-43-29-411
  kadry i płace 32-43-29-413
  kasa 32-43-29-419
  BHP,  p/poż., ref. wojskowy 32-43-29-454
  Sklep medyczny 32-42-67-018
  REJESTRACJA do PORADNI w Przychodni na ul. Śląskiej 1
  por. zdrowia psychicznego

  zdrowiepsychiczne@cmrybnik.pl

  32-73-93-003
  REJESTRACJA do PORADNI oraz PRACOWNI w Przychodni na ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
  por. reumatologiczna, reumatologiczna dla dzieci i diabetologiczna

  reumatologia@cmrybnik.pl

  reumatologiadz@cmrybnik.pl

  diabetologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-417
  por. kardiologiczna, endokrynologiczna

  kardiologia@cmrybnik.pl

  endokrynologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-418
  por. gruźlicy i chorób płuc

  pulmunologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-425
  por. dermatologiczna

  dermatologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-433
  por. chirurgii dziecięcej, usg stawów biodrowych

  chirurgiadz@cmrybnik.pl

  32-43-29-437
  por. ginekologiczno-położnicza

  ginekologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-438
  por. otolaryngologiczna

  laryngologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-467
  por. okulistyczna

  okulistyka@cmrybnik.pl

  32-43-29-441
  por. alergologiczna dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc dzieci

  alergologiadz@cmrybnik.pl

  pulmunologiadz@cmrybnik.pl

  32-43-29-442
  por. alergologiczna

  alergologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-423

  32-43-29-442

  pracownia RTG i USG 32-43-29-452
  por. chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedyczna

  chirurgia@cmrybnik.pl

  ortopedia@cmrybnik.pl

  32-43-29-455
  por. neurologiczna, pracownia EEG i EMG

  neurologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-459
  por. POZ, por. nefrologiczna

  poz@cmrybnik.pl

  nefrologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-458
  por. urologiczna

  urologia@cmrybnik.pl

  32-43-29-424
  por. logopedyczna

  logopedia@cmrybnik.pl

  32-43-29-439
  por. Medycyny Pracy

  Rejestracja telefoniczna do Poradni Medycyny Pracy w godz. od 10.00 do 13.45. Badanie odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu.

  32-43-29-464