Fundusze Europejskie

  

„CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej X., dla działania 10.1 pt. „ Opieka koordynowana nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w “Centrum Medycznym” Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie schorzeń chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego oraz chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy”..

Planowane efekty:  Przewidziany jest  zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, mającego wpływ na technikę wykonywania badań diagnostycznych oraz znaczne rozszerzenie ich zakresu, przy równoczesnym zwiększeniu efektywności pracy personelu medycznego prowadzącego do skrócenia czasu oczekiwania na realizację świadczeń. Działania zaplanowane w projekcie obejmują również rozwiązania IT, które mają usprawnić obsługę pacjenta, generując wyniki badań w formie elektronicznej, bezpośrednio w jego kartotece.


Wartość projektu: 432.139,97 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 367.318,97 PLN

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2

Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego nr 2/2018 
Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego nr 2/2018

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 2/2018


Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (IT)
Oferta cenowa na zakup spirometru
Oferta cenowa na zakup holterów RR
Oferta cenowa na zakup holterów EKG
Oferta cenowa na zakup aparatu USG
Oferta cenowa na zakup aparatu EKG
Odpowiedzi na pytania oferentów

Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 1/2018 na zakup sprzętu medycznego i IT