Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o.o. w Rybniku

informuje, że od 01 lutego 2023r. realizujemy świadczenia zdrowotne

w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w nowym modelu zwanym OPIEKĄ KOORDYNOWANĄ

skierowaną do pacjentów:

– chorych przewlekle

– powyżej 18 roku życia

– leczonych w placówkach POZ

OPIEKA KOORDYNOWANA zajmuje się leczeniem, diagnostyką i edukacją

pacjenta na temat chorób z dziedziny:

– kardiologii

– diabetologii

– endokrynologii

– pulmonologii

– nefrologii

 


Zatrudnimy do pracy na stanowisku 

 PIELĘGNIARKI

– pielęgniarka POZ, która posiada uprawnienia z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
– pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
w ochronie zdrowia pracujących lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
– pielęgniarka, która odbyła kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych lub uzyskała specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych

 

Kontakt w sprawie pracy:

tel.: (32) 43 29 413

e-mail: centrum_medyczne@poczta.onet.pl

 


“CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o. o. w Rybniku zatrudni do pracy Lekarzy na stanowisku:

– Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej

– Neurolog

– Kardiolog

– Okulista

– Pulmonolog

Kontakt w sprawie pracy:

email: centrum_medyczne@poczta.onet.pl

tel. (32) 43 29 420 


Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej:

Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)

Oświadczenie pacjenta (druk do pobrania)

  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENTRUM MEDYCZNE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-200 Rybnik  ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

NIP: 642-27-06-642         REGON: 276961719-00016

KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751

Kapitał zakładowy 56 500 zł

telefon centrali: 32-4329444     fax: 32-4329411

telefony wewnętrzne patrz obok

Posiadamy Certyfikaty Jakości PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001 :2017  potwierdzone przez


 

Polityka bezpieczeństwa z podmiotami zewnętrznymi