SZCZEPIENIE P/GRYPIE

“CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o. o. informuje, że istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw grypie szczepionką VAXIGRIP TETRA.

 

Koszt szczepionki, kwalifikacji do szczepienia oraz podania szczepionki wynosi:

– dla pacjentów zdeklarowanych do lekarza POZ – 50,00 zł

– dla pacjentów niezdeklarowanych – 60,00 zł

 

REJESTRACJA DO SZCZEPIENIA ZNAJDUJE SIĘ NA I PIĘTRZE W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

 


Osoby przebywające na terenie “CENTRUM MEDYCZNEGO” Sp. z o. o. proszone są o PRAWIDŁOWE zakładanie maseczek ochronnych – tj. zakrywanie ust i nosa.„CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o. o. w Rybniku  informuje, że podstawową formą przyjmowania pacjentów w naszej placówce są wizyty osobiste w miejscu udzielania świadczeń.

 

Zgodnie z  zarządzeniem  nr 112/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.06.2021 r. mają na celu wzrost dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  informujemy, że:

  • teleporady zostały prawnie dopuszczone jako jeden z trybów realizacji świadczeń, w tym w POZ, ale nie powinny stanowić wyłącznej/dominującej formy kontaktu.

Teleporady, czyli zdalne konsultacje z pacjentem można realizować gdy:

  • telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,
  • pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod w/w numerem dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane. Porady udzielane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim , migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian – działa na podobnych zasadach,
z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon. W razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ), kontakt ze swoim lekarzem POZ lub zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl). Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesionyna podstronę dedykowaną TPK: (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/),  gdzie znajduje się na dole strony odnośnik, po kliknięciu którego Pacjent może połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym. Tłumaczenia
w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.


W związku z licznymi telefonami informujemy, że “CENTRUM MEDYCZNE”   
Sp. z o. o. NIE WYKONUJE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19.

 

Punkty szczepień –> https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ 


Koronawirus – zasady obowiązujące w “CENTRUM MEDYCZNYM” Sp. z o. o.

  1. Osoby przebywające na terenie przychodni mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
  2. Na parterze budynku i każdej kondygnacji można skorzystać z dezynfekcji rąk.
  3. Pacjenci przebywający na terenie “CENTRUM MEDYCZNEGO” są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.
  4. Pacjenci umówieni na wizytę u lekarza zgłaszają się na ściśle określoną godzinę.
  5. W poradniach dziecięcych obowiązuje zasada, że dziecku towarzyszy wyłącznie jeden opiekun.
  6. Pracownicy rejestracji dokonują pomiaru temperatury ciała każdemu zgłaszającemu się na wizytę pacjentowi i jego opiekunowi. Pacjent z podwyższoną temperaturą nie będzie zarejestrowany lecz skierowany do swojego lekarza rodzinnego, celem zdiagnozowania przyczyn podwyższonej temperatury.

Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej:

Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)

Oświadczenie pacjenta (druk do pobrania)

 


  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENTRUM MEDYCZNE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-200 Rybnik  ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

NIP: 642-27-06-642         REGON: 276961719-00016

KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751

Kapitał zakładowy 56 500 zł

telefon centrali: 32-4329444     fax: 32-4329411

telefony wewnętrzne patrz obok

Posiadamy Certyfikaty Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10, PL007365/P, PN-ISO/IEC 27001 :2014 oraz PL011145/P potwierdzony przez


 

Polityka bezpieczeństwa z podmiotami zewnętrznymi