Osoby przebywające na terenie “CENTRUM MEDYCZNEGO” Sp. z o. o. proszone są o PRAWIDŁOWE zakładanie maseczek ochronnych – tj. zakrywanie ust i nosa.Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod w/w numerem dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane. Porady udzielane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim , migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian – działa na podobnych zasadach,
z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon. W razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ), kontakt ze swoim lekarzem POZ lub zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl). Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesionyna podstronę dedykowaną TPK: (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/),  gdzie znajduje się na dole strony odnośnik, po kliknięciu którego Pacjent może połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym. Tłumaczenia
w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.


W związku z licznymi telefonami informujemy, że “CENTRUM MEDYCZNE”   
Sp. z o. o. NIE WYKONUJE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19.

 

Punkty szczepień –> https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ 


Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

Korzystasz z osobistej wizyty, gdy:

  1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
  2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
  3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
  4. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Korzystasz z teleporady, gdy:

  1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
  3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
  4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

Teleporady udzielane są pacjentom telefonicznie, w godzinach pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Termin można ustalić poprzez kontakt z rejestracją pod nr telefonu – (32) 43 29 458. Rejestracja przekazuje pacjentowi orientacyjną godzinę, o której będzie do niego dzwonił lekarz.

Lekarz podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, jeśli pomimo podjętych prób pacjent nie odbiera telefonu – teleporada zostaje anulowana i fakt ten zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta.

W celu umówienia kolejnego terminu teleporady pacjent powinien ponownie kontaktować się z rejestracją.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza?

Dodatkowo informujemy, że każdy pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) . Jest to narzędzie mające na celu ułatwienie pacjentom wygodnego korzystania z usług cyfrowych i uporządkowania rozproszonych dotąd informacji medycznych o stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL. Wystarczy się tylko zalogować. (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)

W “CENTRUM MEDYCZNYM” Sp. z o. o. przez cały czas trwania pandemii pacjent ma możliwość korzystania z osobistej wizyty w placówce, zarówno do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej jak i Poradni Specjalistycznych.

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym pacjenci proszeni są przed wizytą o kontakt z rejestracją w celu ustalenia szczegółów dotyczących terminu oraz godziny przyjęcia w placówce.

Również badania diagnostyczne (m.in. badania laboratoryjne, USG, RTG) są wykonywane.

 


Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej:

Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)

Oświadczenie pacjenta (druk do pobrania)

 


 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENTRUM MEDYCZNE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-200 Rybnik  ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

NIP: 642-27-06-642         REGON: 276961719-00016

KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751

Kapitał zakładowy 56 500 zł

telefon centrali: 32-4329444     fax: 32-4329411

telefony wewnętrzne patrz obok

Posiadamy Certyfikaty Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10, PL007365/P, PN-ISO/IEC 27001 :2014 oraz PL011145/P potwierdzony przez


 

Polityka bezpieczeństwa z podmiotami zewnętrznymi