Osoby przebywające na terenie “CENTRUM MEDYCZNEGO” Sp. z o. o. proszone są o PRAWIDŁOWE zakładanie maseczek ochronnych – tj. zakrywanie ust i nosa.W związku z licznymi telefonami informujemy, że “CENTRUM MEDYCZNE”   
Sp. z o. o. NIE WYKONUJE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19.

 

Punkty szczepień –> https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ 


Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

Korzystasz z osobistej wizyty, gdy:

  1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
  2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
  3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
  4. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Korzystasz z teleporady, gdy:

  1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
  3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
  4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

Teleporady udzielane są pacjentom telefonicznie, w godzinach pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Termin można ustalić poprzez kontakt z rejestracją pod nr telefonu – (32) 43 29 458. Rejestracja przekazuje pacjentowi orientacyjną godzinę, o której będzie do niego dzwonił lekarz.

Lekarz podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, jeśli pomimo podjętych prób pacjent nie odbiera telefonu – teleporada zostaje anulowana i fakt ten zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta.

W celu umówienia kolejnego terminu teleporady pacjent powinien ponownie kontaktować się z rejestracją.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza?

Dodatkowo informujemy, że każdy pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) . Jest to narzędzie mające na celu ułatwienie pacjentom wygodnego korzystania z usług cyfrowych i uporządkowania rozproszonych dotąd informacji medycznych o stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL. Wystarczy się tylko zalogować. (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)

W “CENTRUM MEDYCZNYM” Sp. z o. o. przez cały czas trwania pandemii pacjent ma możliwość korzystania z osobistej wizyty w placówce, zarówno do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej jak i Poradni Specjalistycznych.

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym pacjenci proszeni są przed wizytą o kontakt z rejestracją w celu ustalenia szczegółów dotyczących terminu oraz godziny przyjęcia w placówce.

Również badania diagnostyczne (m.in. badania laboratoryjne, USG, RTG) są wykonywane.

 


Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej:

Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)

Oświadczenie pacjenta (druk do pobrania)

 
 


 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENTRUM MEDYCZNE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-200 Rybnik  ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

NIP: 642-27-06-642         REGON: 276961719-00016

KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751

Kapitał zakładowy 56 500 zł

telefon centrali: 32-4329444     fax: 32-4329411

telefony wewnętrzne patrz obok

Posiadamy Certyfikaty Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10, PL007365/P, PN-ISO/IEC 27001 :2014 oraz PL011145/P potwierdzony przez


 

Polityka bezpieczeństwa z podmiotami zewnętrznymi