Nasi Specjaliści

PORADNIA SIEDZIBA PORADNI* LEKARZE SPECJALISTA
 Alergologiczna

1

Grażyna Potera

Anita Oleś – Krykowska

spec. alergolog, spec. ch. wewnętrznych

dr n.med. spec. alergolog, spec. ch. wewnętrznych

Alergologiczna dla dzieci 1 Bożena Karda-Gałuszka spec. alergolog, spec. pediatra
Chirurgii ogólnej 1 Krzysztof Głowacki

Leszek Szewczyk

spec. chirurg

spec. chirurg

Chirurgii ogólnej dla dzieci 1 Krzysztof Potera 

Janusz Pierchała 

spec. chirurg dziecięcy

spec. chirurg dziecięcy

Chirurgii urazowo – ortopedycznej 1 Piotr Kotusz

Grzegorz Kotusz

Janusz Klimek

Robert Stroka

Marek Wnuk

Karol Dereń

spec. ortopeda-traumatolog

lek. ortopeda-traumatolog

lek. ortopeda-traumatolog

spec. ortopeda-traumatolog

spec. ortopeda-traumatolog

spec. ortopeda-traumatolog

Dermatologiczna 1 Violetta Talik

Alicja Buchwald

Maria Drąg

spec. dermatolog

spec. dermatolog

spec. dermatolog

Diabetologiczna 1 Hanna Sąsiadek

Krystyna Kędzior

spec. diabetolog, spec. ch. wewnętrznych

spec. diabetolog, spec. ch. wewnętrznych

Endokrynologiczna 1 Franciszek Mazur

Arkadiusz Kuśka

spec. endokrynolog, spec. ch. wewnętrznych

spec. endokrynolog, spec. ch. wewnętrznych

Gruźlicy i Chorób Płuc 1 Barbara Jadowska

Marta Kujawska

spec. chorób płuc, lek. ch. wewnętrznych

spec. chorób płuc, lek. ch. wewnętrznych

Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci 1 Barbara Ochojska

Mirosław Filec

spec. alergolog, spec. chorób płuc, pediatra

spec. chorób płuc, pediatra

Kardiologiczna 1 Anna Wyganowska-Kapryan

Alicja Gałuszka-Bilińska

spec. ch.  wewnętrznych, hipertensiolog

dr.n.med. spec. kardiolog, spec. ch.  wewnętrznych

Logopedyczna 1 Katarzyna Babecka-Lubszczyk

Małgorzata Langner

Kuczera Barbara

logopeda

logopeda

logopeda

Medycyny Pracy 1 Mirosława Meisner-Wrona

Janusz Klimek

lek. ch. zakaźnych, upr. do badań okresowych

lek. ortopeda-traumatolog, upr. do badań okresowych

Nefrologiczna 1  Joanna Siemiątkowska spec. nefrolog, spec. ch. wewnętrznych
Neurologiczna 1 Bożena Bijata

Agnieszka Szmit

Bożena Complak-Milińska

spec. neurolog

spec. neurolog

spec. neurolog

Okulistyczna 1 Tomasz Sękowski

Anna Palenga-Kowalczyk

Alfred Niewiem

dr n. med. spec. okulista

spec. okulista

dr n. med. spec. okulista

Otolaryngologiczna 1 Józef  Drozd

Ewa Machej

Anna  Korzeń-Porwoł

spec. otolaryngolog

lek. otolaryngolog

lek. otolaryngolog

Położniczo – Ginekologiczna 1 Katarzyna Bednarczyk

Cezary Szmit

spec. ginekolog położnik

spec. ginekolog położnik

Reumatologiczna 1 Janusz Ostrowski

Katarzyna Kiwic

spec. reumatolog,  lek. ch. wewnętrznych

spec. reumatolog, pediatra

Reumatologiczna dla dzieci 1 Katarzyna Kiwic spec. reumatolog, pediatra
Urologiczna 1 Jan Pawlikowski

Tomasz Pawlikowski

Karol Wieczorek

spec. urolog

spec. urolog

spec. urolog

Zdrowia psychicznego 2 Anna Koterba

Renata Ullmann

Barbara Porszke-Sapota

Alicja Kunicka

Danuta Krywult-Diadyk

spec. psychiatra

spec. psychiatra

mgr psychologii

mgr psychologii

mgr psychologii klinicznej

*  UWAGI:

1. CENTRUM MEDYCZNE   Rybnik  ul. B Więźniów Politycznych 3

2. CENTRUM MEDYCZNE   Rybnik  ul Śląska 1