Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej:

Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)

Oświadczenie pacjenta (druk do pobrania)


Uwaga!

dotychczasowe numery alarmowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku dla osób zakażonych koronawirusem i przebywających na kwarantannie – są nieaktualne!

Aktualnie obowiązujący numer: + 48 222 500 115 (ogólnopolska całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENTRUM MEDYCZNE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-200 Rybnik  ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

NIP: 642-27-06-642         REGON: 276961719-00016

KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751

Kapitał zakładowy 56 500 zł

telefon centrali: 32-4329444     fax: 32-4329411

telefony wewnętrzne patrz obok

Posiadamy Certyfikaty Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10, PL007365/P, PN-ISO/IEC 27001 :2014 oraz PL011145/P potwierdzony przez


Polityka bezpieczeństwa z podmiotami zewnętrznymi