Telefony  NZOZ  "CENTRUM MEDYCZNE"

                CENTRALA TELEFONICZNA        32-43-29-444       

ADMINISTRACJA

administracja 32-43-29-420
fax 32-43-29-411
kadry i płace 32-43-29-413
kasa 32-43-29-419
BHP,  p/poż., ref. wojskowy 32-43-29-454
Sklep medyczny 32-42-67-018

REJESTRACJA do GABINETÓW

w Przychodni na ul. Byłych WięŸniów Politycznych 3

por. reumatologiczna, reumatologiczna dla dzieci i diabetologiczna 32-43-29-417
por. kardiologiczna, endokrynologiczna 32-43-29-418
por. gruŸlicy i chorób płuc 32-43-29-425
por. dermatologiczna 32-43-29-433
por. chirurgii dziecięcej, usg stawów biodrowych 32-43-29-437
por. ginekologiczno-położnicza 32-43-29-438
por. hepatologiczna 32-43-29-448
por. laryngologiczna 32-43-29-467
por. okulistyczna 32-43-29-441
por. alergologiczna dla dzieci, gruŸlicy i chorób płuc dzieci 32-43-29-442
por. alergologiczna 32-43-29-423

32-43-29-442

pracownia rtg i USG 32-43-29-452
por. chirurgiczna i urazowo-ortopedyczna 32-43-29-455
por. neurologiczna, neurologiczna dla dzieci 32-43-29-459
por. nefrologiczna 32-43-29-458
por. POZ, por. urologiczna  32-43-29-458
por. logopedyczna 32-43-29-439
por. Medycyny Pracy 32-43-29-464
pracownia USG 32-43-29-457

REJESTRACJA do GABINETÓW

w Przychodni na ul. Œlšskiej

por. zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dla dzieci 32-73-93-003