GODZINY PRACY PORADNI

 

 

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Śląska 1

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci ul. Śląska 1

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pielęgniarki środowiskowe

Pracownia USG- Doppler

Pracownia Rentgenodiagnostyki

Sklep Medyczny

 

Poradnia Alergologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

6.45 – 8.00 i 8.30 – 15.30

Grażyna Potera, Anita Oleś - Krykowska

Wtorek

 6.45 – 11.00 i 12.00 – 15.30

Grażyna Potera

Środa

    6.45 – 9.00 i 10.00 – 18.00

Grażyna Potera, Anita Oleś - Krykowska

Czwartek

6.45 – 13.00 i 14.00-15.00

Grażyna Potera

Piątek

6.45 – 13.00 i 14.00-15.00

Grażyna Potera

 

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

6.30 – 14.45

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska

Wtorek

6.30 – 13.00

Bożena Karda- Gałuszka, Barbara Ochojska

Środa

6.30 – 14.45

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska

Czwartek

6.30 – 18.00

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska

piątek

6.30 – 14.00

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 18.00

Krzysztof Głowacki, Leszek Szewczyk

Wtorek

                7.00 – 15.00

Krzysztof Głowacki, Leszek Szewczyk

Środa

8.00 – 15.00

Leszek Szewczyk

Czwartek

                7.00 – 19.00

          Krzysztof Głowacki, Leszek Szewczyk

Piątek

7.00 – 17.00

Krzysztof Głowacki

 

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 19.00

Janusz Pierchała

Wtorek

              15.00 – 21.00

Janusz Pierchała

Środa

7.00 – 16.30

Krzysztof Potera

Czwartek

                8.00 – 20.00

Janusz Pierchała, Krzysztof Potera

Piątek

7.30 – 16.00

Janusz Pierchała, Krzysztof Potera

 

Poradnia Dermatologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 18.00

Zofia Ziaja-Sitko, Violetta Talik, Alicja Buchwald, Maria Drąg

Wtorek

7.00 – 15.00

Alicja Buchwald, Maria Drąg

Środa

7.00 – 15.00

Zofia Ziaja-Sitko, Maria Drąg, Violetta Talik

Czwartek

7.00 – 15.00

Violetta Talik, Alicja Buchwald, Maria Drąg, Zofia Ziaja-Sitko,

Piątek

7.00 – 13.00

Violetta Talik, Maria Drąg

 

Poradnia Diabetologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

8.00 – 14.10

Hanna Sąsiadek

Wtorek

7.30 – 14.00

Krystyna Kędzior

Środa

7.30 – 14.30

Krystyna Kędzior, Hanna Sąsiadek

Czwartek

7.30 – 18.00

Krystyna Kędzior, Hanna Sąsiadek

Piątek

7.30 – 13.30

Krystyna Kędzior, Hanna Sąsiadek

 

Poradnia Endokrynologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

12.00 – 19.00

Arkadiusz Kuśka

Wtorek

  9.00 – 16.00

Arkadiusz Kuśka, Franciszek Mazur

Środa

  7.00 – 10.00 i 11.00 -15.00

Arkadiusz Kuśka

Czwartek

  8.00 – 16.00

Arkadiusz Kuśka, Franciszek Mazur

Piątek

  6.50 – 16.00

Arkadiusz Kuśka

 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 15.45

Katarzyna Bednarczyk, Cezary Szmit

Wtorek

7.00 – 14.35

Katarzyna Bednarczyk, Cezary Szmit

Środa

7.00  - 18.00

Katarzyna Bednarczyk, Cezary Szmit

Czwartek

7.00 – 15.45

Katarzyna Bednarczyk, Cezary Szmit

Piątek

7.00 – 16.00

Katarzyna Bednarczyk, Cezary Szmit

 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

12.00 – 18.00

Barbara Jadowska, Marta Kujawska

Wtorek

8.00 – 14.00

Barbara Jadowska, Marta Kujawska

Środa

12.00 – 16.00

Marta Kujawska

Czwartek

8.00 – 15.30

Barbara Jadowska, Marta Kujawska

Piątek

12.00 – 15.30

Barbara Jadowska, Marta Kujawska

 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 10.00 i 11.00 - 14.35

Barbara Ochojska

Wtorek

 7.00 – 18.30

Barbara Ochojska, Mirosław  Filec

Środa

7.00 – 10.00 i 11.00 - 14.35

Barbara Ochojska

Czwartek

 6.30 – 14.35

Barbara Ochojska, Mirosław  Filec

Piątek

 6.30 – 14.35

Barbara Ochojska, Mirosław Filec

 

Poradnia Kardiologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 10.00 i 11.00 - 19.00

Hanna Tokarska, Anna Wyganowska-Kapryan

Wtorek

7.00 – 19.00

Hanna Tokarska, Anna Wyganowska-Kapryan, Alicja Gałuszka-Bilińska

Środa

7.00 – 19.00

Hanna Tokarska, Anna Wyganowska-Kapryan

Czwartek

7.45 –  18.00

Hanna Tokarska, Alicja Gałuszka-Bilińska

 

Poradnia Laryngologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 18.00

Ewa Machej, Józef Drozd, Anna Korzeń-Porwoł

Wtorek

7.00 – 15.45

Ewa Machej, Józef Drozd, Anna Korzeń-Porwoł

Środa

7.00 – 15.45

Ewa Machej, Józef Drozd, Anna Korzeń-Porwoł

Czwartek

7.00 – 15.45

Ewa Machej, Józef Drozd, Anna Korzeń-Porwoł

Piątek

7.00 – 15.00

Ewa Machej, Anna Korzeń-Porwoł

 

Poradnia Logopedyczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

8.30 – 19.00

Anna Lepiarczyk, Joanna Okonowicz, Katarzyna Babecka-Lubszczyk

Wtorek

8.30 – 18.00

 Joanna Okonowicz, Katarzyna Babecka-Lubszczyk

Środa

8.00 – 19.30

Anna Lepiarczyk, Joanna Okonowicz

Czwartek

8.00 – 16.00

Joanna Okonowicz

Piątek

8.00 – 19.30

Anna Lepiarczyk, Joanna Okonowicz, Katarzyna Babecka-Lubszczyk

 

Poradnia Nefrologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

16.30 – 20.30

Joanna Siemiątkowska

Wtorek

7.00 – 11.00

 Joanna Siemiątkowska

Piątek

15.00 – 19.15

Joanna Siemiątkowska

 

Poradnia Neurologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 - 15.00

Bożena Bijata, Agnieszka Szmit,

Wtorek

7.30 - 13.30 i 14.30 - 20.00

Bożena Bijata, Agnieszka Szmit,

Bożena Complak-Milińska

Środa

7.00 – 12.30

Bożena Bijata, Agnieszka Szmit,

Czwartek

               7.00 – 14.30

Bożena Bijata, Agnieszka Szmit,

Piątek

7.00 - 13.30 i 14.30 - 17.00

Bożena Bijata, Agnieszka Szmit, Bożena Complak-Milińska

 

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

8.00 – 12.00

Barbara Kalemba

Wtorek

8.00 – 12.00

Barbara Kalemba

Środa

13.00 – 16.00

Barbara Kalemba

Czwartek

14.00 – 19.00

Barbara Kalemba

piątek

11.00 – 14.00

Barbara Kalemba

 

Poradnia Okulistyczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 18.00

Katarzyna Kopczyńska, Zbigniew Stankiewicz, Tomasz Sękowski

Wtorek

8.00 – 13.00

Katarzyna Kopczyńska, Anna Palenga-Kowalczyk

Środa

  7.00 – 11.00 i 12.30 - 13.30

Katarzyna Kopczyńska, Tomasz Sękowski

Czwartek

  8.00 – 9.00 i 9.30 - 15.00

                   Katarzyna Kopczyńska

piątek

               7.00 – 13.00

Katarzyna Kopczyńska, Anna Palenga-Kowalczyk, Tomasz Sękowski

 

Poradnia Reumatologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 9.00 i 10.00 - 18.00

Janusz Ostrowski, Katarzyna Kiwic

Wtorek

7.00 - 9.00 i 10.00 - 16.00

Janusz Ostrowski, Katarzyna Kiwic

Środa

7.00 – 16.00

Janusz Ostrowski, Katarzyna Kiwic

Czwartek

7.00 – 14.00 i 18.00 - 19.00

Janusz Ostrowski, Katarzyna Kiwic

Piątek

7.15 – 15.00

Janusz Ostrowski, Katarzyna Kiwic

 

Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Wtorek

8.00 – 12.00

Katarzyna Kiwic

Środa

11.00 – 15.10

Katarzyna Kiwic

Czwartek

14.00 – 18.00

Katarzyna Kiwic

 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

6.00  -  18.30

Robert Stroka, Piotr Kotusz, Janusz Klimek

Wtorek

6.30 – 18.30

Piotr Kotusz, Robert Stroka

Środa

6.00 – 15.30

Grzegorz Kotusz, Janusz Klimek, Robert Stroka, Piotr Kotusz

Czwartek

6.30 – 18.30

 Piotr Kotusz, Janusz Klimek

Piątek

6.00 – 16.25

Piotr Kotusz, Grzegorz Kotusz. Marian Zubik, Janusz Klimek

 

Poradnia Urologiczna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

12.30 – 17.45

Jan Pawlikowski

Wtorek

13.30 – 18.00

Tomasz Pawlikowski, Karol Wieczorek, Jan Pawlikowski

Środa

9.00 – 17.45

Jan Pawlikowski, Tomasz Pawlikowski

Czwartek

12.30 – 18.00

Jan Pawlikowski, Tomasz Pawlikowski

Piątek

               7.00 – 11.00

Jan Pawlikowski

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Śląska 1

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00  - 20.00

Anna Koterba, Małgorzata Krentorz,

Renata Ullmann, Teodozja Klekowska, Joanna Długosz

Wtorek

7.00 - 18.00

 

Anna Koterba, Małgorzata Krentorz,

Teodozja Klekowska, Barbara Kłosek-Porszke,

Alicja Kunicka

Środa

7.00 – 16.00

Anna Koterba, Małgorzata Krentorz,

Teodozja Klekowska, Renata Ullmann

Czwartek

7.00 – 16.00

Anna Koterba, Małgorzata Krentorz,

Renata Ullmann, Teodozja Klekowska

Piątek

                7.00 – 19.30

Anna Koterba, Barbara Kłosek-Porszke,

Teodozja Klekowska, Renata Ullmann,, Danuta Krywult-Diadyk

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci ul. Śląska 1

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

7.00 – 18.00

 Renata Ullmann, Teodozja Klekowska, Joanna Długosz,

Wtorek

8.00 - 9.00; 10.00 - 19.00

Barbara Kłosek-Porszke, Anna Koterba,

Alicja Kunicka, Teodozja Klekowska

Czwartek

8.00 - 9.00;  13.00 – 15.00

Teodozja Klekowska, Alicja Kunicka

Piątek

13.30 – 16.30 i 19.00 - 20.00

Barbara Kłosek-Porszke, Renata Ullmann

 

Poradnia Medycyny Pracy

 

Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy w godz. od 7.00 do 8.30

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Poniedziałek

9.00 - 10.00 i 11.15 – 14.00

Mirosława Meisner-Wrona, Janusz Klimek

Wtorek

8.00 – 13.00

Mirosława Meisner-Wrona

Środa

8.00 - 10.00 i 12.00 – 13.00

Janusz Klimek

Czwartek

8.00 – 13.00

Mirosława Meisner-Wrona

Piątek

9.00 - 10.00 i 11.15 – 14.00

Mirosława Meisner-Wrona, Janusz Klimek

 

Poradnia P.O.Z.

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00 – 18.00

Wtorek

8.00 – 18.00

Środa

8.00 – 18.00

Czwartek

8.00 – 18.00

Piątek

8.00 – 18.00

 

Pielęgniarka środowiskowa Dorota Skotnica

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

 

Poniedziałek

11.00 – 12.00

Dostępność 8.00 – 18.00

Wtorek

11.00 – 12.00

Dostępność 8.00 – 18.00

Środa

11.00 – 12.00

Dostępność 8.00 – 18.00

Czwartek

11.00 – 12.00

Dostępność 8.00 – 18.00

Piątek

11.00 – 12.00

Dostępność 8.00 – 18.00

 

Położna środowiskowa Krystyna Winiarska

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

 

Poniedziałek

12.00 – 13.00

Dostępność 8.00 – 18.00

Wtorek

12.00 – 13.00

Dostępność 8.00 – 18.00

Środa

12.00 – 13.00

Dostępność 8.00 – 18.00

Czwartek

12.00 – 13.00

Dostępność 8.00 – 18.00

Piątek

12.00 – 13.00

Dostępność 8.00 – 18.00

 

Pracownia USG-Doppler

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Opis

Czwartek

14.00 – 18.00

A. Forajter

Pracownia Rentgenodiagnostyki

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

 8.00 – 15.00

Wtorek

                   8.00 – 15.00

Środa

 8.00 – 15.00

Czwartek

                   8.00 – 17.00

Piątek

 8.00 – 13.00

 

Sklep medyczny

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00 – 16.00

Wtorek

                                                         8.00 – 19.00

Środa

8.00 – 15.00

Czwartek

                                                         8.00 – 19.00

Piątek

8.00 – 15.00