Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poniedziałek


Wtorek


Środa

Czwartek


Piątek

7.00  – 20.00


7.00 – 19.00


7.00 – 16.00

7.00 – 18.00


 7.00 – 19.00

A. Koterba, M. Krentorz, T. Klekowska, R. Ullmann,  A. Kunicka, D. Krywult-Diadyk

A. Koterba, M. Krentorz, T. Klekowska, B. Porszke-Sapota, A. Kunicka

M. Krentorz, T. Klekowska, R. Ullmann, D. Krywult-Diadyk

A. Koterba, M. Krentorz, T. Klekowska, R. Ullmann, A. Kunicka

A. Koterba, T. Klekowska, R. Ullmann, B. Porszke-Sapota, D. Krywult-Diadyk