Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poniedziałek

Wtorek


Środa


Czwartek

11.00 – 19.00

8.00 – 19.00


8.00-14.30 i 15.30-19.00


8.00-18.00

Hanna Tokarska, Anna Wyganowska-Kapryan

Hanna Tokarska, Anna Wyganowska-Kapryan, Alicja Gałuszka-Bilińska

Hanna Tokarska, Anna Wyganowska-Kapryan, Alicja Gałuszka-Bilińska

Hanna Tokarska, Alicja Gałuszka-Bilińska