Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.00 – 20.15

6.30 – 18.30

6.00 – 16.00

6.00 – 18.30

6.00 – 16.25

Piotr Kotusz, Robert Stroka, Janusz Klimek

Piotr Kotusz, Robert Stroka

Piotr Kotusz, Robert Stroka, Janusz Klimek, Grzegorz Kotusz 

Piotr Kotusz, Janusz Klimek

Piotr Kotusz, Janusz Klimek, Grzegorz Kotusz