Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.45 – 15.10

6.30 – 11.00 i 12.00 – 13.15

6.45 – 9.00 i 10.00 – 18.00

6.45 – 13.00

6.45 – 13.00

Grażyna Potera, Anita Oleś – Krykowska

Grażyna Potera

Grażyna Potera, Anita Oleś – Krykowska

Grażyna Potera

Grażyna Potera