Kontakt

Mapa dojazdu

Dane kontaktowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o.o.
ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
44-200 Rybnik

NIP: 642-27-06-642
REGON: 276961719-00016
KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751
Kapitał zakładowy 56 500 zł

Telefon centrali: 32-4329444
fax: 32-4329411

e-mail: centrum_medyczne@poczta.onet.pl

Formularz kontaktowy

captcha

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość oraz kontaktu w jej sprawie.

Rejestracja telefoniczna jest możliwa w godzinach od 9.00 do 14.30 lub w godzinach pracy poradni czynnych po południu.

Administracja
administracja 32-43-29-420
fax 32-43-29-411
kadry i płace 32-43-29-413
kasa 32-43-29-419
BHP,  p/poż., ref. wojskowy 32-43-29-454
Sklep medyczny 32-42-67-018
REJESTRACJA do PORADNI w Przychodni na ul. Śląskiej 1
por. zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dla dzieci

zdrowiepsychiczne@cmrybnik.pl

32-73-93-003
REJESTRACJA do PORADNI oraz PRACOWNI w Przychodni na ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

por. reumatologiczna, reumatologiczna dla dzieci i diabetologiczna

reumatologia@cmrybnik.pl

reumatologiadz@cmrybnik.pl

diabetologia@cmrybnik.pl

32-43-29-417

por. kardiologiczna, endokrynologiczna

kardiologia@cmrybnik.pl

endokrynologia@cmrybnik.pl

32-43-29-418

por. gruźlicy i chorób płuc

pulmunologia@cmrybnik.pl

32-43-29-425

por. dermatologiczna

dermatologia@cmrybnik.pl

32-43-29-433

por. chirurgii dziecięcej, usg stawów biodrowych

chirurgiadz@cmrybnik.pl

32-43-29-437

por. ginekologiczno-położnicza

ginekologia@cmrybnik.pl

32-43-29-438
por. hepatologiczna 32-43-29-448

por. laryngologiczna

laryngologia@cmrybnik.pl

32-43-29-467

por. okulistyczna

okulistyka@cmrybnik.pl

32-43-29-441

por. alergologiczna dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc dzieci

alergologiadz@cmrybnik.pl

pulmunologiadz@cmrybnik.pl

32-43-29-442

por. alergologiczna

alergologia@cmrybnik.pl

32-43-29-423

32-43-29-442

pracownia RTG i USG 32-43-29-452

por. chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedyczna

chirurgia@cmrybnik.pl

ortopedia@cmrybnik.pl

32-43-29-455

por. neurologiczna, neurologiczna dla dzieci, pracownia EEG i EMG

neurologia@cmrybnik.pl

neurologiadz@cmrybnik.pl

32-43-29-459

por. POZ, por. nefrologiczna

poz@cmrybnik.pl

nefrologia@cmrybnik.pl


—————————————————————————-

por. urologiczna

urologia@cmrybnik.pl

32-43-29-458——————————-

32-43-29-424

por. logopedyczna

logopedia@cmrybnik.pl

32-43-29-439
por. Medycyny Pracy 32-43-29-464