Rejestracja pacjentów w placówce odbywa się w godzinach otwarcia danej poradni

(w poradniach czynnych po południu również w godzinach ich pracy).

Rejestracja telefoniczna jest możliwa w godzinach od 9.00 do 14.30.

Poradnia Zdrowia Psychicznego została przeniesiona do budynku w Rybniku przy ulicy Śląskiej 1.

Zmieniony jest numer telefonu. Aktualny: 32-73-93-003.

Sklep Medyczny realizuje sprzedaż między innymi przedmiotów ortopedycznych  i środków pomocniczych.

Realizuje wnioski refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sklep mieści się na parterze przy wejściu głównym do przychodni.

Pracownia USG wykonuje na potrzeby specjalistów (konieczne skierowanie) badania przepływów w naczyniach obwodowych

i w sercu metodą kolorowego Dopplera.

W naszej przychodni działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zainteresowani pacjenci proszeni są o składania deklaracji.

Pacjenci mogą być przyjęci w ramach ubezpieczenia tylko w przypadku potwierdzenia ubezpieczenia przez system eWUŚ

(konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem n.p. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna w przypadku dziecka)

lub po okazaniu (przy każdej wizycie!) aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

Pacjenci bez ważnego skierowania, lub bez potwierdzenia ubezpieczenia mogą być przyjęci tylko za pełną odpłatnością.

Skierowania "na stałe leczenie" ważne są do wyleczenia danej jednostki chorobowej lub w przypadku choroby przewlekłej bezterminowo.

Skierowania bez czytelnej daty wystawienia, pieczątki kierującego lekarza, pieczątki poradni lub rozpoznania są nieważne.

Skierowania nie są wymagane do następujących poradni:

Ginekologicznej, Zdrowia Psychicznego, dla chorych na gruźlicę do Poradni Chorób Płuc, oraz dla inwalidów wojennych.

Od 01.01.2015 roku NFZ wprowadził konieczność posiadania skierowania do Poradni Dermatologicznej i Okulistycznej.

W naszej przychodni można zaszczepić się przeciw grypie.

Szczepienie wraz z kwalifikacją przez lekarza kosztuje 27 złotych dla pacjentów zadeklarowanych do naszej poradni POZ

lub 33 złotych dla pozostałych pacjentów.

Szczepienia wykonujemy w gabinecie zabiegowym POZ na 3 piętrze.

Pracownia densytometryczna wykonuje badania gęstości kości (ocena osteoporozy).

Badanie to można wykonać również bez skierowania.