Zapytanie ofertowe nr 1/2017


dotyczące zakupu usługi zarządzania projektem w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu

,,Opieka koordynowana nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie schorzeń chorób układu krążenia,

chorób układu oddechowego oraz chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy" .

 

 

Treść zapytania

Załączniki 1 - 6

Informacja o wyborze oferty